Leif Bruun, Tlf. 75 82 72 80
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Bøger

     Familiedata

  

Familiedata (Introduktion)

Kære familiemedlem, tilhørende Familiestamtræ samt de efterfølgende Noter er resultatet af, at jeg i 1993 begyndte en større rundtur for at samle data og historier om kendte, mindre kendte og ukendte familiemedlemmer. Det gjorde jeg, både fordi jeg havde lyst til det, og fordi jeg kunne forudse, at mange af oplysningerne ellers ville gå tabt i løbet af de kommende år. Det blev et omfattende arbejde; men det var spændende med mange gode oplevelser, som gav mig ny viden om hele min familie.

Stamtræet kan fortælle mange spændende historier, hvis du vil bruge lidt tid på det. Begynd med de familierelationer du kender i forvejen, så finder du ud af, efter hvilke principper det er bygget op. Det kan virke lidt kompliceret; men sådan må det nødvendigvis være, når man gifter sig flere gange og får børn i flere forhold. Eller som min mor siger det:
- I min familie bliver pigerne med børn, bare de ser et par underbukser!

Undskyld piger, at jeg har bygget stamtræet op som et mandssamfund, hvor I ved ægteskab må hoppe fra gren til gren. Men forklaringen er den enkle, at det gennem tiderne er faderens navn, der er blevet ført videre. I de ældste ge­nerationer ved at faderens fornavn blev til børnenes efternavn: Hed faderen fx Jens, fik børnene efternavnet Jens­datter eller Jenssøn / Jensen. Fra ca. 1900 og frem benyttedes faderens familienavn uændret af børnene, og først i de senere år er det blevet alminde­ligt, at hustruen beholder sit pigenavn, og børnenes efternavn vælges frit ud fra forældrenes.
    Som kompensation for dette hopperi, benytter jeg - helt i takt med tiden - konsekvent jeres pigenavne.

Efterfølgende Noter indeholder de oplysninger og historier, jeg af uransagelige veje er kommet i besiddelse af. Jeg har kun skrevet om de familiemedlemmer, der er ældre end mig selv, så yngre medlemmer må kigge forgæves efter egen livshistorie. Men andre kan jo gøre historieskrivningen til en tradition ved at udvide noterne med historien om min generation, så bliver det også deres tur på et tidspunkt.
    Noterne er nummererede med et fortløbende nummer, som tilsvarende er markeret i stamtræet for at fortælle, at der findes en tilhørende note.

Vær opmærksom på, at en så konsekvent beskrivelse af familiemedlemmer og deres relationer kan virke overvældende. Men jeg mener, at det er et misforstået høflighedshensyn kun at beskrive livets solsider. Og vil man forstå sig selv, må man kende sine rødder. Det har været min drivkraft til at lave dette værk. Så balancen for mig har været at videregive oplysningerne ærligt og reelt uden, at der er nogen, der bliver hængt ud. Om det så er lykkedes, må andre afgøre, men som min mor siger det:
- Livet er ikke lutter lagkage!


For resten ...                                                            

Fri for hæmninger?
Kig i familiealbummet.
Ser du afslappet og naturlig ud?

Til toppen