Leif Bruun, Tlf. 31 64 49 00
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Familiedata
               Hovedmenu

    Introduktion

    Hjælp og vejledning

 

Hjælp og Vejledning

Er du helt 'ny' vedrørende Familiedata,  er Hovedmenu'en et godt sted at begynde, for der får du et overblik over, hvad projektet omfatter. Som du kan se er menu'en inddelt i 3 hovedgrupper:

* Stamtræer viser familiemedlemmernes relationer.

* Beskrivelser fortæller historierne om de ældre familiemedlemmer.

* Billederne er efter årstal placeret i Albums. Derudover er de placeret i de øvrige viste kategorier.

Klik derefter på Stamtræsoversigten. Den er selvfølgelig overvældende, men koncentrer dig i første omgang om Familie stamtræet til højre med  de 6 yngste generationer. Jeg selv er i 3. generation, og man kan således sige at stamtræerne er bygget op med mine børnebørns (1. generation) udsyn, når de kigger bagud.
    Prøv derefter at finde de familierelationer du kender i forvejen og klik dig ind på dem, så finder du hurtigt ud af efter hvilke principper, det er bygget op. En stor hjælp til at finde kendte familierelationer er, at klikke sig ind på Familiemedlemmer og bruge oversigten der.
    Brug lidt tid på det, for stamtræerne kan fortælle mange spændende historier.
 I begyndelsen kan det virke lidt kompliceret. Men sådan må det nødvendigvis være, når man gifter sig flere gange og får børn i flere forhold. Eller som min mor sagde det:
- I min familie bliver pigerne med børn, bare de ser et par underbukser!

Når du har set dig mæt i Familiedelen, kan du fortsætte på tilsvarende vis med Mine aner.

Undskyld piger, at jeg har bygget stamtræet op som et mandssamfund, hvor I ved ægteskab må hoppe fra gren til gren. Men forklaringen er den enkle, at det gennem tiderne er faderens navn, der er blevet ført videre. I de ældste generationer ved at faderens fornavn blev til børnenes efternavn: Hed faderen fx Jens, fik børnene efternavnet Jens­datter eller Jenssøn / Jensen. Fra ca. 1900 og frem benyttedes faderens familienavn uændret af børnene, og først i de senere år er det blevet almindeligt, at pigen beholder sit navn, og børnenes efternavn vælges frit ud fra forældrenes.
    Som kompensation for dette hopperi, benytter jeg - helt i takt med tiden - konsekvent jeres pigenavne.

I Familiemedlemmer er der oprettet links for hvert familiemedlem med henvisning til dennes placering i Familiestamtræet. Fx betyder henvisningen (A10.2,gen.4), at personen kan findes på stamtræ A10 - underafsnit 2 under kolonnen for 4. generation. For de af medlemmerne der har en billedprofil, er der også oprettet links til disse.

Billederne er nummereret efter deres oprindelsesår og et frit valgt 3-cifret nummer (fx 1912 345). Dvs. mange af billedernes oprindelsesår kendes af gode grunde ikke, så det er bestemt efter bedste evne.
    Desværre skjuler Internettet dette nummer, men det kan i stedet  læses i kommandolinjen øverst. Som fx billedet af Elisabeth Nielsen fra 1914 nr. 100 vises således i nogle browsere:
* leifbr.dk/familiedata/personer/elisabeth_nielsen/1914 100.JPG
Og i andre således:
* leifbr.dk/familiedata/personer/elisabeth_nielsen/1914%20100.JPG

Ved at ’læse’ billedet fra venstre mod højre, oppefra og ned, er hvert enkelt billede forsynet med personernes navne (som en lodsnor trukket hen over personernes næsetip). Rækkefølgen bliver hermed som vist i det efterfølgende eksempel:

Livsbeskrivelserne indeholder de oplysninger og historier, jeg af uransagelige veje er kommet i besiddelse af:

* Livsbeskrivelserne er opdelt i noter med et fortløbende nummer, som tilsvarende er markeret i stamtræet for at fortælle, at der findes en tilhørende note.
   
* Hvis du læser noterne i kronologisk rækkefølge kommer du igennem familiens historie på naturlig vis.
   
*
Jeg har kun skrevet om de familiegenerationer, der er før mig (jeg er 3. generation). Så yngre generationer må kigge forgæves efter egen livshistorie. Men andre kan jo gøre historieskrivningen til en tradition ved at udvide noterne med historien om min generation, så bliver det også deres tur på et tidspunkt.

* Hvis du klikker på et billede, åbner det i fuld størrelse.

* Hvis du klikker på ikoner som dette , starter interviewet med den pågældende person. Lyden er desværre af dårlig kvalitet, så skru helt op for højtaleren, eller endnu bedre brug øretelefoner.    

* Hvis du klikker på en smiley  , åbner billedmappen for det valgte.

* Buller er navnet på mit private dokumentationsmateriale.

Til toppen