Leif Bruun, Tlf. 31 64 49 00
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk

 
    Note 40 til Familiestamtræ
  
 
 


Forside

Familiedata
              
Hovedmenu

   Oversigt

Rosa Revelius Madsen (note 38) og Tora Axelsson (note 39) (A30.1,gen.4)  

Samt deres deraf følgende 4 børn:
pige 1952 - dør efter 10 timer
Mona Axelsson, født 1954
Tony Axelsson, født 1959
Mikael Axelsson, født 1966

Rosa Revelius Madsen og Tora Axelsson 1951-2015
Rosa fortæller: I 1951 fik Toras far job som skipper på en redningsbåd langt oppe i Nordland. Så da Toras far og mor flyttede fra huset på Smøgen, flyttede vi ind der. Det var et lille bitte hus nede på havnen, hvor vi boede i 10 år, inden vi byggede vores eget hus, hvor vi bor nu.
    Tora arbejdede som partsfisker på Smøgen frem til 1963, hvor han fik arbejde på en plastfabrik og senere på et olieraffinaderi. Der var han i 17 år, til han blev pensioneret.
    I de første år på Smøgen, mens børnene var små, var jeg hjemmegående. Derefter ”jobbede” jeg som plejeassistent på alderdomshjemmet. Det var jeg så glad for, at jeg blev der i 30 år - helt frem til jeg fyldte 70.
    På Smøgen, begyndte jeg også hurtigt at dyrke gymnastik. Og da de hørte, at jeg har gået til akrobatik, spurgte de, om jeg ville undervise børnene. Så lige siden har jeg været gymnastiklærer for de små børn fra 4 til 7 års alderen. Det er sjovt, for de er så herlige.

I august 2004 kunne efterfølgende artikel læses på Smögen.com:
 

 
          Rosa og Tora

 
      Tony, Tora, Rosa og Mona i 1964

   

Rosa Axelsson dansade in jazzfestivalen
Jazzfestivalen i Kungshamn och Smögen inleddes i år av Rosa Axelsson från Smögen. Rosa ingår i laget "Elvys töser" som varje år gör bejublad dansant entré till tonerna av jazzens rytmer. Kristin Liljegren från Lysekil, Eva Haglund, ny Ifo-chef i Sotenäs och tidigare bosatt på Smögen ingår, liksom Abbas matkunniga Kerstin Johansson och Stina Källén. Från höger syns Rosa Axelsson, Eva Haglund, Stina Källén och Kristin Liljegren.

 
   


 

   

Fra den 14. marts 2013 kunne efterfølgende artikel læses på Smögenbryggan.

 
Rosa Axelsson fick Lingmedaljen för sina många verksamma år inom Sotenäs gymnastik – överlämnades i samband med firandet av Smögens IF hundra år på Smögens havsbad
Smögen, 2013-03-14: Rosa Axelsson på Glommeberget - med betagande magnifik utsikt över hela inloppet till Smögen och Kungshamn, till Sotenäs, över Hållöfjorden och neröver Malmön och Lysekil, Skaftö och Orustlandet - har jämt hållit igång, rört på sig, fått andra att göra detsamma. Rosa har verkat inom Smögens idrottsförening, inom Smögens kommun på Smögenhemmet: Med gymnastik, rörelse, hålla igång, ha roligt, tillföra något positivt till sina medmänniskor.
    I samband med att Smögens idrottsförening, SIF, fyllde hundra år uppmärksammades hon inte bara med diplom av SIF, utan också av Svenska gymnastikförbundet med Lingmedaljen. Den finaste medaljen förbundet har.
    2010 fick Rosa Sotenäs kommuns idrotts- och fritidspris, 1975 Bohuslän-Dals idrottsförbunds diplom – och nu till sist alltså Lingmedaljen.

Medaljens bakgrund
När Svenska gymnastikförbundet uppmärksammar Rosa Axelssons idoga arbete genom åren med Lingmedaljen är det på verkligt hög nivå.
    Den svenska gymnastikens fader Per Henrik Ling (1776-1839) var skald från början, och ville från sätet i Köpenhamn levandegöra den nordiska myt- och folksagetraditionen. I det lyckades han väl inte så värst.
    Men i Jean J. Rousseaus anda – Rousseau hade insett vikten av rationell kroppsutbildning i uppfostran – lade Ling grunden till dagens gymnastik i många länder - Ling lade från början ner stor energi på att studera den mänskliga kroppens rörelsemöjligheter och ur det kunde han utveckla sina teorier som han också såg till att omsätta i praktiken.
    1804 blev Ling fäktmästare vid Lunds universitet och 1807 kunde Ling få in sina gymnastikidéer i svensk skolordning och för militära skolor. 1813 fick Ling uppdraget att utbilda lärare i gymnastik vid det av honom nyinrättade Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm. Ling blev följdenligt också fäktlärare vid Karlberg och 1825 fick han professors namn.
    När Rosa Axelsson - född 1929 och ännu fullt verksam som gympaledare inom Smögens IF och Smögens PRO och så håller hon igång hemma också med den äran - nu fått Lingmedaljen, är det sålunda i ett lärt och anrikt sällskap hon inträder.

Jørgen Bruun Nielsen (A10.2,gen.3) fortæller om sin Moster: Da vi var på besøg deroppe i sommeren 2012, viste Rosa billeder fra gymnastikken. Bl.a. et hvor hun hang med hovedet nedad i ringene, for at vise de små hvordan ... næsten 83 år!


Rosa og lillesøster Ulla i 2019

 
 

 

 

 

 

   

Til toppen