Leif Bruun, Tlf. 31 64 49 00
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk

 
    Note 52 til Familiestamtræ
  
 
 


Forside

Familiedata
              
Hovedmenu

   Oversigt

Else Christensen Spangsberg (note 50) og
                                Niels Peder Christensen
(note 51) (A20,gen.6)

Samt deres deraf følgende 6 børn:
Mette Marie Christensen 1858-1923
Chresten Christensen 1862-1865
Mariane Christensen, født 1864
Chresten Christensen, født 1870
Christian Christensen, født 1873
Edeline Kristine Dorthea Christensen (note 53), født 1878

Note 52: 1857-1915: Gårdejere Else og Niels Peder i Veldbæk

 
   

Else og Niels Peder, i daglig tale kaldet Peder Nørgaard, giftede sig i 1857. Hermed hentede Niels Peder ældstedatteren fra Strandby Kro hjem til den fædrende gård i Veldbæk. Samtidig med gik forældrene på aftægt, og Else og Niels Peder blev gårdejere.

Både Else og Niels Peder er ud af den i Esbjerg så kendte Spangsberg slægt. Men man skal 6 generationer tilbage, førend man finder fælles slægtninge, så det kan næppe være af den grund, der opstod så mange psykiske uligevægtigheder i mange af deres efterkommere.
 

 
   

Folketælling 1860 - Ribe, Skast, Jerne, Veldbæk, En gård
Navn:                       Alder: Civil: Stilling i husstanden: Fødested
Niels Peder Christensen 34   Gift   Gårdm. og Husfader   Her i sognet
Else Spangsberg           23   Gift   Hans kone               Her i sognet
Mette Marie Christensen    2   Ugift  Deres datter            Her i sognet
Christen Hansen             63   Gift   Husfaderens fader, der af ham forsørges
Mette Nielsdatter            69   Gift   Husfaderens moder, forsørges af ham
Ane Elisabeth Pedersen    19  Ugift   Tjenestepige           Guldager, Ribe amt
Hans Christian Hansen     16  Ugift   Tjenestekarl            Her i sognet

Dødsfald: Mette Nielsdatter dør den 8. oktober 1869, 78 år gammel.

Folketælling 1870 - Ribe, Skast, Jerne, Veldbæk, En gård
Navn:                             Alder: Civil:Stilling i husstanden:     Fødested:
Niels Peder Christensen         44   Gift  Jordbruger                   Jerne sogn
Else Christensen Spangsberg 33   Gift Hans kone                    Jerne sogn
Christen Hansen                      73   Enke Slægtning, Aftægtsmand Jerne sogn
Mette Marie Christensen           12  Ugift Deres datter                Jerne sogn
Mariane Christensen                  5  Ugift Deres datter                Jerne sogn
Chresten Christensen        Under 1 år      Deres søn                   Jerne sogn
Søren Hansen Spangsberg        19  Ugift Tjenestetyende             Jerne sogn
Marie Christensen                    20  Ugift  Tjenestetyende                         

Barnedåb: Edeline Kristine Dorthea Christensen bliver født den 26. august 1878 i Veldbæk.

Folketælling 1880 - Ribe, Skast, Jerne, Veldbæk, En gård
Navn:                             Alder: Civil:Stilling i husstanden: Fødested:
Niels Peder Christensen         54    Gift  Jordbruger              Jerne sogn
Else Christensen Spangsberg 43   Gift Hans kone                Jerne sogn
Christen Hansen                      83    Enke Gårdejerens fader har fri ophold
Mette Marie Christensen           21   Ugift Deres datter           Jerne sogn
Mariane Christensen                15   Ugift  Deres datter           Jerne sogn
Chresten Christensen               10    Ugift Deres søn               Jerne sogn
Kristian Christensen                  6   Ugift  Deres søn               Jerne sogn
Kristine Edeline Dorthea
                      Christensen  1    Ugift  Deres datter           Jerne sogn
Peder Jensen Nis(?)            18    Ugift  Tjenestekarl           Serup

Dødsfald: Chresten Hansen dør den 17. januar 1881, 84 år gammel.

Folketælling 1890 - Ribe, Skast, Jerne, Veldbæk, En gård
Navn:                      Alder: Civil: Stilling i husstanden: Fødested:
Niels Peder Christensen 64    Gift  Gårdmand                Jerne sogn
Else Christensen           53   Gift   Hans kone                Jerne sogn
Kristian Christensen         16  Ugift  Deres søn                Jerne sogn
Kristine  Christensen        12  Ugift  Deres datter             Jerne sogn
Marie Johanne Hansen
                Spangsberg   17   Ugift Tjenestegørende        Jerne sogn

Folketælling 1901 - Ribe, Skast, Jerne, Veldbæk, Matr. 3
Navn:                         Alder:Civil: Stilling i husstanden:    Fødested:
Niels Peder Christensen    75   Gift  Aftægtsmand              Jerne sogn
Else Christensen              64   Gift  Hans kone                  Jerne sogn
Kristian Christensen            27  Ugift  Deres søn                  Jerne sogn
Kristine Edeline Dorthea
                 Christensen     23  Ugift  Deres datter              Jerne sogn

Barnedåb: Carla Cecilie Christensen er født i Veldbæk den 19. marts 1903. Under forældre står opført: Ugift kvinde Kristine Edeline Dorthea Christensen (note 53), 24 år. Faddere: Gårdmand Kristen Nielsen Mortensens hustru Mette Marie, Nourup [Edeline Kristines storesøster]. Gårdmand Niels Peder Nielsens hustru Mariane, Veldbæk [Edeline Kristines storesøster]. Gårdmand Kristen Jensen, Veldbæk.

Folketælling 1906 - Ribe, Skast, Jerne, Veldbæk
Navn:                           Alder: Civil:  Stilling i husstanden:       
Niels Peder Christensen  80    Gift   Aftægtsmand               
Else Christensen            69    Gift   Hans kone                    
Kristine Edeline Dorthea
                    Christensen 28    Ugift Barn                           
Karla Cecilie Christensen     3    Ugift   Barn

Else og Niels Peder fejrede i 1907 guldbryllup. Det skete blandt andet med denne sang:

 
   

Tekstboks:  

 
   

Fra sangen har jeg følgende viden:
* "Ved Fredericia og Trelde Skanse udførtes Rye's og Bylows plan, der vandt de gamle jenser hæderskranse, der var han med, vor gamle veteran"
* "... vor gamle veteran ej kan ved noget middel faa gjort ordet hørlig, det gør os ondt for den oplyste mand, med hvem vi alle gerne vilde tale, hans egne kan kun med stort besvær..."

I anledning af guldbrylluppet stod der følgende i Esbjerg Avis:
Guldbryllup
: På lørdag kan aftægtsmand Niels Peder Christensen og hustru Else Christensen f. Spangsberg fejre deres guldbryllup. N. P. Christensen, der er født på den gård i Veldbæk ved Esbjerg, hvor han endnu bor, er 81 år og veteran fra 3’årskrigen, som han deltog i som konstabel alle 3 år.
    Han er endnu så åndsfrisk, at han kan fortælle om mange begivenheder fra krigsårene så levende, som om det var foregået for kort tid siden. Men han har så godt som mistet hørelsen, ja, han er så tunghør, at kun enkelte mennesker, endda med stort besvær, kan tale med ham. Spiren til denne døvhed, mener han, stammer fra slaget ved Fredericia; thi før den tid hørte han godt nok. Ved den stærke kanontorden syntes han, at trommehinden tog skade, og at hans hørelse lidt efter lidt tog af.
    Krigsmedaljen fik han, men han har vist aldrig gået med den, Det var ham en glæde, at lovgivningsmagten nu i år tænkte på de gamle veteraner fra 48 med hædersgave. Det var som et lysglimt i de gamle krigeres livsaften. Skønt Christensen i så mange år har været tunghør, har han dog fulgt godt med tiden og udviklingen.
    Hans hustru, der på guldbryllupsdagen fylder 70 år, har, skønt hun er noget svagelig, stadig passet sit hus. Ægteparret har 5 børn [plus et barn der døde som 3-årig!], hvoraf de 3 bor i Jerne sogn.
    Tillykke, gamle brudepar, på jeres guldbryllupsdag, og Gud give eder en lys og fredelig livsaften, det ønskes af mange og ikke mindst af eders unævnte ven.

Folketælling 1911 - Ribe, Skast, Jerne, Veldbæk
Navn:                         Alder:Civil:Stilling i husstanden:       
Niels Peder Christensen 85   Gift   Aftægtsmand, forhenværende landmand
Else Christensen           74   Gift   Hans kone                  
Marie Jensen                  13   Ugift  Tjenesteydende

Dødsfald: Niels Peder Christensen er død den 11. juni 1914 i Veldbæk, 87 år gammel.

Dødsfald: Else Christensen Spangsberg er død den 8. oktober 1915 i Veldbæk, 78 år gammel.

 
   

 

Til toppen