- gennem forløsning af indestængte følelser

Leif Bruun, Tlf. 75 82 72 80
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
 
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Frit Sind

    Kurser

    Indestængte følelser

    Forløsning af
    indestængte følelser

    Tidligere kursister

    Interviews

    Ofte stillede spørgsmål

Forløsning af indestængte følelser

Som beskrevet under Indestængte følelser, er disse reaktive, og hver gang de restimuleres, skubber vi dem fra os igen. Det er en uheldig måde at kommunikere med sig selv på. For det er jo netop sindets måde at fortælle os, at vi indeholder nogle følelser, vi ikke har gjort os færdige med. For at forløse indestængte følelser må man rette op på denne indre kommunikation. Herved kan man opfange de signaler sindet sender, holde fast i dem og lade sindet føre sig derhen, hvor de opstod. Ved at opholde sig der, kan man opleve den befrielse, det er at lade dem forløse. Straks efter optræder der en lettelsestilstand, og man bliver pludselig i stand til at bevidstgøre sig om, hvad det var for en situation, man befandt sig i.
    Nu er det ikke sådan, at man med et snuptag bliver ført tilbage til den voldsomme primære hændelse, der skabte traumet. Man begynder altid i nutid ved den første hændelse, der melder sig. Typisk en eller anden banal situation, som det ikke tager lang tid at forløse følelserne af og erkende. Men de fortrængte hændelser hænger sammen hele vejen ned gennem tidssporet som perler på en snor. Så umiddelbart efter en lettelsestilstand melder den næste hændelse sig og så gentager processen sig med hensyn til denne. På den måde arbejder man sig trin for trin tilbage ad tidssporet og forløser følelser og erkender traumeskabende hændelser.

En sådan proces kalder jeg en traumeforløsning. Den tager typisk fra 60 til 90 minutter. Herefter går processen simpelthen i stå, fordi kursistens vilje og energi er brugt op. Heri ligger også sikkerheden. Det er kursistens vilje, der er drivkraften. Sindet styrer processen, og der bliver kun lukket op for indestængte følelser i det omfang, kursisten er klar til det.
    Der er ikke noget mirakuløst ved traumeforløsning. Det er blot en genoptræning af den evne vi alle havde med fra livets start, nemlig at forløse følelser. En enkelt traumeforløsning gør heller ingen væsentlig forskel på længere sigt. Der skal masser af traumeforløsninger til, for at det batter noget. Traumeforløsning er blot et enkelt – men væsentligt – element, der skal til for at indgå i et egentligt udviklingsforløb. Det er et benhårdt, tålmodighedsarbejde.
    Men som skrevet på forsiden, så er forløsning af indestængte følelser den direkte vej til at fjerne problemernes årsag, så der findes ingen genveje.

Det glædelige er, at allerede efter 3 til 4 traumeforløsninger, kan man mærke at det letter i hverdagen. Og det er - i hvert fald, som jeg selv har oplevet det - nærmest mirakuløst. Pludselig oplevede jeg, hvor berigende livet også kan være, når jeg ikke var tynget af depressive tåger. Det gav vilje og energi til at komme videre.

I min bog Det menneskelige væsen giver jeg meget mere fyldestgørende forklaringer på ovennævnte.


For resten ...                                                                                

Psykisk udvikling kan sammenlignes med
at pille bladene af et salathoved.
Ét blad ad gangen!
Men hvor det er ret forudsigeligt,
hvad der er under det næste blad på et salathoved,
er det mere spændende med ens egen udvikling.
Man aner hverken, hvad der er under det næste blad
eller hvor mange, der er tilbage.
Hen ad vejen er fidusen at glæde sig over hvert blad,
man får fjernet.
Frem for at ærgre sig over dem, der er tilbage.