- gennem forløsning af indestængte følelser

Leif Bruun, Tlf. 75 82 72 80
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
 
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Frit Sind

    Kurser

    Indestængte følelser

    Forløsning af
    indestængte følelser

    Tidligere kursister

    Interviews

    Ofte stillede spørgsmål

   

 Indestængte følelser

Når vi udsættes for voldsomme oplevelser, der indeholder så mange smerter, at vi i situationen ikke kan rumme dem, bliver vi nødt til at fortrænge dem. Som ren overlevelse er det en god egenskab at have, men efterfølgende er problemet at disse fortrængte og dermed indestængte følelser ligger rå og ubearbejdede i sindet. Det betyder, at de restimuleres hver gang vi har oplevelser, der på en eller anden måde minder om de oprindelige. I sagens natur er det voldsomme følelser, der restimuleres, og vi bliver hver gang nødt til at lave nye fortrængninger. Et traume er således skabt, og det udvikler sig livet igennem. Både med hensyn til de stimuli vi reagerer på og på reaktionernes karakter.

Indestængte følelser kan i deres grundform opdeles i 3 typer:

     - Angst
     - Vrede
     - Apati

Hvilke typer vi indeholder, afhænger af oplevelsernes karakter, og den måde vi reagerede på dem. Men typisk er det en kombination af de 3 grundtyper, og det er så forklaringen på, at uligevægtighederne kan være så mangeartede. Men fælles er det, at livet bliver en lang glidebane af skiftevis følelsesophobninger og afladninger. Det er enormt opslidende at leve på den måde. Livsoverskuddet smuldrer og selvtilliden bliver mindre og mindre. I et livsforløb kan det udvikle sig til mindreværd og tvangstanker med følelser som fx nedstemthed, træthed, stress, fobier, ensomhed, generthed, jalousi og skyld til følge.

Netop fordi det er fortrængninger, det drejer sig om, glemmer man hurtigt, hvad det var, der satte det hele i gang, og efterhånden opfatter man de psykiske uligevægtigheder som en naturlig del af livet. Indestængte følelser forplanter sig også ud i kroppen og sætter sig som spændinger. I et livsforløb medfører det fysiske skavanker og sygdomme af snart sagt enhver art.

I min bog Det menneskelige væsen giver jeg meget mere fyldestgørende forklaringer på ovennævnte.


For resten ...                                                                                          

Når vores traumer opløses, ophører de tilhørende
depressive, angstfyldte og/eller aggressive tilbøjeligheder,
og vi bliver kærlighedsfyldte, sociale væsner,
der kun ønsker det bedste for alt og alle
i et fortsat udviklende samspil.