- gennem forløsning af indestængte følelser

Leif Bruun, Tlf. 75 82 72 80
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
 
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Frit Sind

    Kurser

    Indestængte følelser

    Forløsning af
    indestængte følelser

    Tidligere kursister

    Interviews

    Presseartikler

    Ofte stillede spørgsmål

Frit Sind - instruktør

Frit Sind arbejder vi ud fra den opfattelse, at om man vil være instruktør i sit eget liv eller i andres, i princippet er det samme. Så en stor del af instruktøruddannelsen drejer sig i høj grad om aspiranternes personlige udvikling. Det vil sige, at uddannelsen allerede er i gang, når man starter med Intensivkurserne og Grundkurserne. Finder man så på et tidspunkt ud af, at man har lyst til at blive Frit Sind instruktør, kan man koble de egentlige Instruktørkurser på. Der er således tale om et individuelt forløb, hvor man arbejder frit i sit eget tempo. Det betyder så også at uddannelsens længde varierer afhængig af egne lig i lasten og ihærdighed.

Tilsvarende er det med uddannelsens pris. Generelt kan man dog sige, at i begyndelsen hvor man modtager enetimer (Intensivkurser), indlysende nok er det dyreste. Senere kommer man til at indgå i et twinsamarbejde med en medstuderende, hvor man skiftevis giver og modtager enetimer. Her bliver der stort set ingen udgifter. Og når man kommer så langt, at man selv kan give enetimer til kursister, kan der påregnes en indtægt.

Med en vis grad af sandhed kan man således sige, at uddannelsen ikke koster noget. Og det især hvis man også tager til indtægt, at instruktørarbejdet består i at gøre andre gladere. Det er i sandhed berigende!

Tilbage