- gennem forløsning af indestængte følelser

Leif Bruun, Tlf. 75 82 72 80
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
 
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Frit Sind

    Kurser

    Indestængte følelser

    Forløsning af
    indestængte følelser

    Tidligere kursister

    Interviews

    Ofte stillede spørgsmål

 

 

Ofte stillede spørgsmål

1: Hvordan kan du, der hverken er læge eller psykolog, påtage dig ansvaret for at behandle andre mennesker? Læs svar!
   

2: Er du alternativ behandler?   Læs svar!
   

3: Hvilken uddannelse har du?   Læs svar!
   

4: Hvor lang tid tager et udviklingsforløb?   Læs svar!
   

5: Det lyder til, at et udviklingsforløb er en stor investering?  Læs svar!
 

6: Jeg har haft en lykkelig barndom, så det kan ikke passe, at det er indestængte følelser, der er årsag til mine uligevægtigheder?   Læs svar!
  

7: Er det ikke farligt pludselig at lukke op for voldsomme følelsesophobninger?  Læs svar!
   


For resten ...                                                             
Tiden læger alle sår, siger man.
Ja, men vil man undgå ar i sindet,
må man konfrontere smerterne
og erkende tabet.

1: Hvordan kan du, der hverken er læge eller psykolog, påtage dig ansvaret for at behandle andre mennesker?
   
Hos lægen er man patient, hos psykologen klient, og hos Frit Sind er man kursist. Sådan har jeg valgt det for netop at understrege forskellen. Jeg hverken undersøger, diagnosticerer, medicinerer eller udfører andre former for behandling. Det nærmeste jeg kommer det, er faktisk, at jeg opfordrer mine kursister til at søge læge, hvis de føler sig syge.
    Derimod oplærer jeg mine kursister i at forløse følelser. Der er en evne vi alle havde med fra livets start, men som de fleste af os har pantsat hen ad vejen. Og det ansvar påtager jeg mig gerne.

Til toppen

2: Er du alternativ behandler?
    Nej! Som besvaret ovenfor (1) er jeg slet ikke behandler. Dertil kommer, at forløsning af indestængte følelser er den direkte vej til at fjerne problemernes årsag, og er således ikke alternativ til noget som helst.

Til toppen

3: Hvilken uddannelse har du?
    Først og fremmest er jeg uddannet ved, at jeg selv har været hele turen igennem med psykisk udvikling. For 20 år siden, da jeg var helt nede i kulkælderen, startede jeg hos Livskvalitetscentret Vitafakta i Vedbæk. Der lærte jeg at forløse indestængte følelser. Samtidig med tog jeg deres uddannelse som tidslinjeterapeut, og kom således hurtigt i gang med at være instruktør for andre. Det er nu mange år siden Vitafakta lukkede, men allerede forinden stod det klart, at vi så meget forskelligt på, hvad det drejer sig om.
    Det blev startskuddet til, at jeg gik mine egne veje og startede med Frit Sind. De teknikker jeg anvender i dag, minder ikke meget om dem jeg lærte i sin tid. Det er så også derfor, jeg har lavet min egen lærebog, Det menneskelige væsen. Så på den baggrund må jeg vel siges at være autodidakt.

Til toppen

4: Hvor lang tid tager et udviklingsforløb?
    Det spørgsmål besvarer jeg altid med modspørgsmålet: Hvor mange indestængte følelser indeholder du, og hvor hurtig er du? Det er der selvfølgelig ingen, der kan svare på, og således heller ikke jeg. På den anden side lægger jeg ikke skjul på, at et udviklingsforløb er en lang proces med besværligt tålmodighedsarbejde. For mit eget vedkommende har det taget mange år at blive traumatisk fri.
    - Jamen, har det overhovedet kunne betale sig? møder jeg så ofte spørgsmålet.
    Det gjorde mig mundlam, første gang jeg stod overfor det spørgsmål, for jeg kender intet alternativ, til det jeg har gennemført. Jeg stod i sin tid på afgrundens rand: Alkoholiker, narkoman, psykiatrisk svingdørspatient og / eller selvmord, det var, hvad jeg havde at se frem til. Da jeg så begyndte at forløse indestængte følelser, fik jeg gradvis livsmodet tilbage. Det gav mig muligheden for at kæmpe og komme videre med mit liv. At udvikle mig. Nej, jeg har end ikke haft tanken om at fortryde det.
    For øvrigt behøver andre ikke at have en målsætning om at blive traumatisk fri. De kan jo blot fortsætte udviklingsforløbet så længe, de synes, de har behov for det.

Til toppen

5: Det lyder til, at et udviklingsforløb er en stor investering? 
    Ja, det er da nok muligt, at det vil reducere ens økonomiske muligheder i øvrigt. Men ellers er det ikke så dyrt, som det lyder. For det første holder jeg nogle meget moderate priser. For det andet bruges en stor del af tiden på at blive oplært i at forløse indestængte følelser. Når man er nået så vidt, kan man fortsætte forløbet på egen hånd - blot med nogle få, kortvarige konsultationer.

Til toppen

6: Jeg har haft en lykkelig barndom, så det kan ikke passe, at det er indestængte følelser, der er årsag til mine uligevægtigheder?
    For det første påstår jeg ikke, at uligevægtigheder ikke også kan have andre årsager. For det andet behøver de traumeskabende hændelser ikke at være sket i barndommen. Det er der vist masser af krigsveteraner, der er eksempler på.
    Men derudover er det en almindelig antagelse, at langt de fleste traumer skabes i den tidlige barndom. Det er også helt almindeligt, at man i voksenlivet ikke kender til den eller de ulykkelige hændelser. Det hænger sammen med, at følelserne er fortrængte. Og følelser og tanker hænger tæt sammen. Så det er alt sammen noget, der er ubevidst for personen selv.

Til toppen

7: Er det ikke farligt pludselig at lukke op for voldsomme følelsesophobninger?
    Joh, men det er heller ikke det, jeg gør. For det første sikrer jeg mig altid, at det er kursistens vilje, der er drivkraften. Det vil sige, at det er kursisten, der kommer til mig - af egen fri vilje. For det andet begynder man altid at forløse indestængte følelser med en nutidig, banal hændelse, for derefter at arbejde sig baglæns ned ad tidssporet. Det vil sige, det er sindet, der bestemmer rækkefølgen og hastigheden. Og sindet lukker kun op for følelserne i det omfang kursisten vi er i stand til at rumme dem. Det er hårdt arbejde at forløse indestængte følelser, og efter godt en time er kursisten kørt flad, viljen smuldrer og processen går i stå. Bagefter er kursisten typisk træt, men også lettet og afslappet.
    I mine 20 år med forløsning af indestængte følelser har jeg oplevet mange dramaer, men aldrig dramatiske situationer. Hverken for mig selv eller andre.

Til toppen


For resten ...                                                            

Psykisk udvikling
er ikke så meget et spørgsmål om at lære nyt,
som det er at lære at forstå det, man i forvejen ved.