- gennem forløsning af indestængte følelser

Leif Bruun, Tlf. 75 82 72 80
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
 
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Frit Sind

    Kurser

    Indestængte følelser

    Forløsning af
    indestængte følelser

    Tidligere kursister

    Interviews

    Ofte stillede spørgsmål

 

Tidligere kursister

Alle der har været kursist hos mig, har jeg skriftligt lovet tavshedspligt og anonymitet. Derfor er navne og visse personlige data ændret i det efterfølgende. Men jeg garanterer for udsagnenes ægthed. Endvidere har de pågældende kursister hver især givet tilladelse til, at jeg må bringe deres udsagn som vist:

    Læs Kursistudtalelser

    Læs Kursistinterviews

    Læs Kursisthistorier


For resten ...                                                                                       

Man bliver ikke egocentreret af psykisk udvikling.
Tværtimod kan det være en forudsætning
for at undgå at være det!