Leif Bruun, Tlf. 31 64 49 00
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Opråb

    2. artikel

 

Fødselstraumer (2. artikel)

1. artikel: Mange bliver traumatiseret allerede ved fødslen

2. artikel: Befolkningens psykiske tilstand

3. artikel: Det offentliges behandling af psykisk uligevægtige

4. artikel: Hvordan opstår traumer, og hvad gør de ved os

5. artikel: Hvordan forløser man traumer

6. artikel: Det hæmmede sind / Det frie sind

 

2. Befolkningens psykiske tilstand

Statistikkerne siger, at danskerne er verdens lykkeligste folk, og statsministre og andre ministre siger igen og igen, at vi har det ufatteligt godt i Danmark. Jeg kender ikke deres begrundelser for at udtale sig sådan, men det ligger langt fra min virkelighed. Se blot på disse nøgletal:
    500.000 danskere spiser hver dag lykkepiller, og det viser langt fra hele sandheden. Allerede i de første skoleår står de små elever i kø for at komme til skolepsykologen. 5 % af dem får diagnosen ADHD og bliver medicinerede derefter. I de besværlige teenageår begynder de i stort omfang at tælle med i selvmordstatistikkerne. Enten fordi de har taget deres eget liv, har forsøgt på det eller blot har haft planer om det. Måske nøjes de med at snitte i sig selv. Hvorimod andre gennemfører det ved at sulte sig ihjel eller over-æder sig til samme tilstand.
    For de voksne er det bestemt ikke bedre: Voldshandlinger og kriminalitet florerer i rigt mål i både antal og grusomhed. Alkoholikere, narkomaner og psykiatriske svingdørspatienter kender vi alle masser af eksempler på. Endvidere er 250.000 danskere diagnosticeret til at lide af angst, 100.000 til at være deprimerede, 100.000 med OCD og også 100.000 med Borderline.
    Posttraumatisk stress er en alvorlig lidelse, som op mod 1/3 af de mennesker, der psykisk har lidt overlast, lider af. Hvilet fortæller, at de i forvejen må have været traumatisk ramt, idet, starten på et traume altid er en fysisk hændelse[1].
    Lægerne siger selv, at over 80 % af de sygdomme, de kæmper imod er psykisk betingede. Dertil kan jeg for egen regning tilføje, at når jeg hører om mennesker, der har hold i nakken, ondt i ryggen, migræne, piskesmæld, kræft, astma, allergi, stress, endeløse forkølelser og influenzaer m.m., så tænker jeg, hvad mon det egentlig er, der plager dem?
     Tilbage mangler jeg så bare de mange, der trisser rundt derhjemme og gemmer sig bag nedrullede gardiner, fordi de er så nedtrykte, at de ikke kan dele det med nogen. Deres største udfordring er, når de nødvendigvis må begive sig hen til supermarkedet – gemt bag mørke solbriller og tætlukket overfrakke. De tæller ikke med i nogen statistikker, for de har aldrig givet sig til kende.

Om ikke andet så fik jeg det ud af ovennævnte nøgletal, at jeg selv fik det dårligt over at konfrontere, at det er altså det sande billede af dagens Danmark. Man kan med god ret konstatere, at der er noget riv rask ruskende galt med ufattelig mange danskeres psykiske tilstand, og at det er i voldsom udvikling den forkerte vej.
    Jeg er udmærket klar over, at der gemmer sig mange forskelligartede forklaringer på dette. Men med mine 20 års erfaringer med traumer og deres opløsning, kan jeg ikke være i tvivl om, at det traumatiserede sind er den suverænt største enkeltforklaring. Så vidt jeg ved, er der også enighed om dette blandt de lærde.


[1] Det sandsynliggør jeg rigtigheden af i 6. artikel


For resten ...                                                        
Vi har verdens bedste samfund, siger mange.
Det må være fordi, de forudsætter,
at det er mere lidelsesfuldt at dø af sult
end at gå psykisk neden om og hjem!

Til toppen

Til næste artikel