Leif Bruun, Tlf. 31 64 49 00
Storegårdsvej 48, 7100 Vejle
leifbr@leifbr.dk
www.leifbr.dk


 
   

Forside

Opråb

    6. artikel

 

Fødselstraumer (6. artikel)

1. artikel: Mange bliver traumatiseret allerede ved fødslen

2. artikel: Befolkningens psykiske tilstand

3. artikel: Det offentliges behandling af psykisk uligevægtige

4. artikel: Hvordan opstår traumer, og hvad gør de ved os

5. artikel: Hvordan forløser man traumer

6. artikel: Det hæmmede sind / Det frie sind

 

6. Det hæmmede sind / Det frie sind

Det menneskelige sind er utrolig robust og selvoprettende overfor psykiske påvirkninger. Gråd og sorg er de værktøjer, vi har til rådighed til at bearbejde de tab, vi bliver udsat for, hvad enten det er psykisk vold eller tabet af en af vores nærmeste. Gråd er det mest forløsende vi har, det letter nærmest øjeblikkeligt. Sorg er en meget mere langstrakt proces, hvor vi går indesluttede rundt, suger energier til os, som erstatning for det tabte og sætter efterhånden forløsende ord på vores følelser. Sorgen er hverken en kamp om at vinde det tabte tilbage eller om at opnå hævn. Sorg har udelukkende til formål at forløse de følelser, tabet har forvoldt. Nået så vidt, kan vi erkende tabet og leve med det, som en konfronteret realitet. Vi bliver aldrig de samme igen efter et tab, men sorgbearbejdelsen gør os stærkere og mere erfarne.
    Der er bare lige den hage ved ovennævnte forklaring, at det kræver, at vi i forvejen er traumatisk frie, for at det forløber sådan. Og det er vi altså mange, der ikke er[1]. For i sorgfasen vil traumet uvægerligt blive restimuleret adskillige gange, med nye følelsesophobninger til resultat. Hvad det så kan udvikle sig til af hæmninger og groteske handlinger, er der slet ingen grænser for. Det er sådan set det ubegrænsede stof, der holder myndigheder, journalister og forfattere beskæftiget.
    Fællesnævneren for mennesker der er traumatisk ramte, er, at de har været udsat for en eller flere fysisk smertevoldende hændelser. Jeg skrev indledningsvis i denne artikel, at vores sind er robust overfor psykiske hændelser. Det er det også overfor fysiske hændelser, så det er virkelig voldsomme legemsbeskadigelser (som kranie- og knoglebrud), der skal til, for at det bliver traumatisk.
    Hvis man har prøvet at skære hovedet af en levende rødspætte, og oplevet hvilke kæmpekræfter, der slippes løs i dens spinkle krop, når den vrider og vender sig, tror jeg, man har et rimeligt billede på, hvad der sker, når indestængningerne finder sted i den menneskelige krop. For det er i kroppen følelsesophobningerne finder sted.

Man behøver ikke være traumatisk fri for at have et frit sind. I de perioder traumet ikke er restimuleret, er sindet frit og fuldt funktionsdygtigt. Det betyder, at man simpelthen har verdens bedste og mest avancerede computer til sin rådighed. Gennem den bliver man tilbudt et overflødighedshorn af muligheder til at forstå og analysere sin situation. Når man så har levet nogle år, og har tilegnet sig viden og gjort sig nogle erfaringer, er man til al rigelighed udstyret med de bedste værktøjer til at få sit liv til at udvikle sig i den retning, man ønsker det.
    På den psykiske side forstås. I den fysiske verden kan der være mange andre forhold der spiller ind, som jeg ikke skal komme ind på her. Men det velfungerende frie sind spiller også en afgørende rolle her. For det opbygger uvægerligt humør, begejstring og engagement, der indvirker på den fysiske krop, og giver den ufattelige mængder helende og styrkende kræfter.


[1] Det sandsynliggør jeg rigtigheden af i 2. artikel


For resten ...                                        
Et Frit Sind - gør,
at man kan slippe fortiden,
være i nutiden
og konfrontere fremtiden!

Til toppen